De gezonde toer

Concept Mapping De Ideale Snack

55 mensen hebben meegedaan aan één van onze ‘concept mapping’ sessies. Het doel van deze sessies was om een beter beeld te krijgen van de ideale snack voor mensen in Kanaleneiland en Transwijk. De sessie bestond uit twee delen. In deel één moesten deelnemers aangeven welke kenmerken van snacks zij bij elkaar vinden horen. In deel twee moesten mensen aangeven welke kenmerken zij het belangrijkste vinden in hun ideale snack.

1.Welke kenmerken van snacks vinden mensen bij elkaar horen?
Hieronder ziet u een samenvatting van welke kenmerken mensen gemiddeld het meest bij elkaar vonden horen.

 

2.Welke kenmerken vinden mensen het belangrijkste in een snack?
Hieronder ziet u voor elk kenmerk hoe belangrijk mensen dit kenmerk gemiddeld vonden voor hun ideale snack. Om een samenvatting te geven van de resultaten hebben we de kenmerken in groepen verdeeld.
De cijfers geven aan in hoeverre het kenmerk aanwezig moet zijn in de ideale snack, met de volgende antwoordopties:

1 = “sterk mee oneens”
2 = “mee oneens”
3 = “een beetje mee oneens”
4 = “maakt mij niet uit”
5 = “een beetje mee eens”
6 = “mee eens”
7 = “sterk mee eens”

Groen gekleurde kenmerken willen mensen dus liever wel in hun ideale snack, en rood gekleurde kenmerken willen mensen liever niet in hun ideale snack.